OPPENHEIM LAW_POINT   
BETEKINTÉS A KANAPÉRÓL BÍRÓSÁGI IRATOKBA? IGEN!
  • Vége a kezelőirodán történő sorban állásnak?
  • Hogyan lehet betekinteni?
 


Vége a kezelőirodán történő sorban állásnak?
 


Talán kevéssé ismert az a tény, hogy a 2020. januárjától indult polgári és büntető ügyekben bizonyos ügycsoportokban elérhetővé vált a periratokba való elektronikus betekintés. A jelenlegi járványügyi helyzetben (is) hasznos lehet, ha az eljárásban részt vevő feleknek és jogi képviselőnek nem kell személyesen megjelennie a bíróságokon ahhoz, hogy az akták tartalmát, így a beadványokat, valamint a bírói intézkedéseket megismerjék. Ezen kívül az elektronikus betekintéssel megspórolhatók az iratmásolat kérésével járó díjak, valamint a kezelőirodákon töltött várakozási idő is.


 
Hogyan lehet betekinteni?
 

Az Ügyfél Iratbetekintő Rendszer (ÜIR) az eakta.birosag.hu oldalon érhető el. Az ÜIR rendszerbe történő bejelentkezéshez és azonosításhoz szükség van e-személyi igazolványra, valamint az e-személyi igazolvány olvasására képes kártyaolvasóra.

A rendszerbe történő belépés után az aktákba való betekintéshez online betekintési kérelem benyújtása és a kérelem bíróság általi elbírálása szükséges (amennyiben az ügyhöz tartozó és a kérelemben foglalt adatok megegyeznek, az ÜIR a betekintési kérelmet automatikusan jóváhagyja). A betekintési kérelmet minden perben külön-külön kell benyújtani, a betekintési kérelemben meg kell jelölni:

    - az eljáró bíróságot,

    - a bírósági ügyszámot,

    - a betekintést kérő ügyfél perbeli állását, valamint

    - jogi képviselők esetén a KASZ számot.

A jóváhagyást követően az ügyfél listázhatja a betekinthető ügyeket, majd a kiválasztott e-aktában található dokumentumokat (a zártan kezelt dokumentumok kivételével) letöltheti.

Tapasztalataink szerint a rendszer jól működik, nem automatikus jóváhagyás esetén is egy-két napon belül be tudtunk tekinteni az általunk megtekinteni kívánt aktába.