OPPENHEIM LAW_POINT   
VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS VÉDJEGY ILLETVE FORMATERVEZÉSI-MINTAOLTALOM (DESIGN) BEJELENTÉSI DÍJAKRA
  • A Támogatási Programról
  • Kik pályázhatnak?
  • Meddig lehet pályázni?
  • Mire és milyen összegre lehet pályázni?
  • A pályázás menete
  • További Információ
 


A Támogatási Programról
 


Az ’Ideas Powered for Business SME Fund’ egy, az Európai Bizottság és az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala által szervezett 20 millió eurós keretösszegű támogatási program, amelyet az európai uniós mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára hoztak létre a szellemi tulajdonjogaik érvényesítése érdekében (a továbbiakban: Támogatási Program). A Támogatási Program keretében szellemi tulajdonhoz kapcsolódó úgynevezett előzetes diagnosztikai szolgáltatásokkal (IP scan) és/vagy védjegyek vagy formatervezési minták bejelentéseivel nyújt segítséget vállalkozásának megerősödéséhez az alább részletesen kifejtettek szerint. Magyarországon az előzetes diagnosztikai szolgáltatásokkal (IP scan) kapcsolatos támogatás egyelőre nem elérhető.


Kik pályázhatnak?
 


A Támogatási Programban alapvetően olyan uniós tagállamban bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek mikro mikro-, kis- és középvállalkozások minősülnek, tehát amelyek 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztatnak, és amelyek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

A KKV nevében jogi képviselő is pályázhat, ugyanakkor a támogatást csak a pályázó KKV saját bankszámlájára utalják ki, a jogi képviselőjére nem.


 
Meddig lehet pályázni?
 

A pályázatot négy időablakban lehetséges benyújtani:

 

Márciusi időablak

Májusi időablak

Júliusi időablak

Szeptemberi időablak

Jelentkezési időszak kezdete:

2021. 03. 01.

2021. 05. 01.

2021. 07. 01.

2021. 09. 01.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2021. 03. 31.

2021. 05. 31.

2021. 07. 31.

2021. 09. 30.

A vissza nem térítendő támogatásra csak nyitott időablakban lehet pályázni, az elektronikus pályázati formanyomtatvány (e-formanyomtatvány) útján. A kijelölt időszakon kívül benyújtott pályázatokat nem veszik figyelembe. Amennyiben a pályázat érvényes, akkor az „érkezési sorrend” elvét alkalmazzák minden egyes pályázati időszakban, a pályázat benyújtásának napja és időpontja alapján.

Egy KKV egyszer pályázhat, így amennyiben a támogatási keretet nem is merítette ki pályázatával, a fennmaradó összegre elveszti pályázati lehetőségét. Ugyanakkor amennyiben valamelyik időablakban a pályázatot elutasították (pl.: mert az időablak keretösszege kimerült), egy másik időablakban pályázhat annak megnyílását követően.


 
Mire és milyen összegre lehet pályázni?
 

A magyarországi székhelyű pályázók a Támogatási Program keretében a védjegyek és formatervezési-mintaoltalmak bejelentési alapdíjaiból 50%-os mértékű, visszatérítés útján kifizetendő kedvezményben részesülhetnek.

Mire lehet

 

Mire nem lehet

EU tagállam nemzeti védjegy (pl.: magyar, spanyol, német, stb.) alapdíja (1 osztály)

 

Védjegyek esetén további áruosztályok díjai

Benelux Szellemitulajdon‑védelmi Hivatalba benyújtott (Belgiumra, Hollandiára és Luxemburgra kiterjedően) regionális védjegy alapdíja (1 osztály)

 

Formatervezési minták esetén a közzétételi vagy halasztási díja

Európai Uniós védjegy alapdíja (1 osztály)

 

Egyéb hivatali díjak (pl.: gyorsított eljárás díja stb.)

EU tagállam nemzeti formatervezésiminta-oltalom (pl.: magyar, spanyol, német, stb.) alapdíja

 

Megújítási díj

Benelux Szellemitulajdon‑védelmi Hivatalba benyújtott (Belgiumra, Hollandiára és Luxemburgra kiterjedően) regionális formatervezésiminta-oltalom alapdíja

 

Ügyvédi munkadíj

Közösségi lajstromozott formatervezési-mintaoltalom alapdíja

 

 

 

Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, így brit nemzeti védjegy és/vagy formatervezési-mintaoltalom bejelentésre nem igényelhető támogatás.

Egy KKV összesen 1500 euró összeg visszatérítésére jogosult, ami azt jelenti, hogy a pályázat során 3000 euró összegű bejelentési alapdíj vehető figyelembe.

PÉLDA: Az alábbi példával szemléltetjük a számítás menetét. A KKV tehát az alábbi táblázat első oszlopában feltüntetett jogokra adta be a pályázatát:

Jogok

Díj

Támogatás összege

Kettő (2) darab nemzeti védjegy 1 áruosztályban

250 euró darabja, összesen 500 euró (a nemzeti védjegyek díjai országonként különböznek, itt csak példaként jelöltük meg a 250 eurót)

500 euró 50 %-a, azaz 250 euró

Egy (1) Európai Uniós védjegy 3 áruosztályban

850 euró (a 2. és a 3. áruosztály 200 euró összegű felára nem vehető figyelembe)

850 euró 50 %-a, azaz 425 euró

Egy (1) Közösségi lajstromozott formatervezési-mintaoltalom

230 euró (a további 120 euró közzétételi díj nem vehető figyelembe)

230 euró 50 %-a, azaz 115 euró

A fenti példában tehát a pályázó összesen 790 euró támogatásban részesül és 710 euró támogatás felhasználatlan maradt.


A pályázás menete
 


Pályázatot csak olyan védjegy illetve formatervezésiminta-oltalom bejelentésre lehet igényelni, amelyek levédetését a KKV még nem indította el. A pályázat menete a következő:

1. A pályázat benyújtása.

A pályázat benyújtásához egy elektronikus formanyomtatvány kitöltése, valamint a kötelezően előírt mellékletek feltöltése szükségeltetik. Kötelezően előírt mellékletek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított illetőségigazolás, továbbá egy banki kivonat, amely tartalmazza a vállalkozás számlaszámát, IBAN-számát és SWIFT-kódját.

A pályázat benyújtását követő két (2) hónapon belül döntenek a pályázatról. A pályázatot vagy elutasítják, vagy támogatást jóváhagyó határozat kap a KKV. A pályázatról való döntést megelőzően nem szabad a védjegy és/vagy a formatervezésminta-oltalmi bejelentést benyújtani, meg kell várni a pályázat döntését.

2. A védjegy és/vagy formatervezési-mintaoltalom bejelentése

A támogató határozat kézhezvételét követő harminc (30) napon belül be kell nyújtani azon védjegyekre és/vagy formatervezésminta-oltalmakra a bejelentést, amelyre a támogatást a KKV elnyerte és a szükséges díjakat is be kell fizetni az érintett hivatalokhoz. A KKV dönthet úgy, hogy a pályázatában megjelöltnél kevesebb számú védjegyre és/vagy formatervezésminta-oltalomra nyújt be bejelentést, de olyan oltalomra nem kaphat támogatást, amelyet az eredeti pályázatban nem jelölt meg.

3. Támogatás kiutalása: a visszatérítés

Sikeres pályázat esetén a kedvezményezett vállalkozásoknak előbb tehát ki kell kifizetniük a bejelentési eljárás költségeit, ezt követően pedig elektronikus kifizetési kérelemmel kapcsolatos formanyomtatványt kell benyújtaniuk, a vissza nem térítendő támogatási határozatban található link használatával. A kifizetésre, a kérelemben benyújtott információk és dokumentumok jóváhagyása esetén, egy (1) hónapon belül sor kerül.

Minden kifizetési kérelmet (eForm2) 2021. december 31-ig kell benyújtani, az ezt követően benyújtott kifizetési kérelmeket nem fogadják el és így a támogatást a KKV elveszti.


További Információ
 


Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük merülne fel, az Oppenheim IP/IT Csapata örömmel áll rendelkezésére (többek között a gyorgy.baksay@oppenheimlegal.com e-mail címen), illetve az alábbi weboldalon is további információkat talál a Támogatási Programról: https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/grants-sme-fund