OPPENHEIM LAW_POINT   
ISMÉT KKV-KAT TÁMOGAT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ SZELLEMI TULAJDONI HIVATALA
  • A Támogatási Programról
  • Kik pályázhatnak?
  • Mire és milyen mértékű támogatásra lehet pályázni?
  • Meddig lehet pályázni?
  • Hogyan lehet pályázni?
  • További információk
 


A Támogatási Programról
 


Az ’Ideas Powered for Business SME Fund 2022’ egy 47 millió eurós keretösszegű támogatási program, amelyet az európai uniós mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára hoztak létre a szellemi tulajdonjogaik érvényesítése érdekében (a továbbiakban: Támogatási Program). A Támogatási Program védjegyek, formatervezési minták (designok) és szabadalmak bejelentéséhez nyújt segítséget vállalkozásának megerősödéséhez az alább részletesen kifejtettek szerint.


 
Kik pályázhatnak?
 

A Támogatási Programban alapvetően olyan uniós tagállamban bejegyzett vállalkozások vehetnek részt, amelyek mikro-, kis- és középvállalkozások minősülnek, tehát amelyek 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztatnak, és amelyek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

A vállalkozás nevében annak tulajdonosa, alkalmazottja vagy erre felhatalmazott képviselője, így az Oppenheim Ügyvédi Iroda is pályázhat. A pályázat során elnyert támogatást mindenképpen a pályázó vállalkozás saját nevén lévő bankszámlájára utalják ki.


Mire és milyen mértékű támogatásra lehet pályázni?
 


A pályázatot két típusú voucherre lehet benyújtani. A pályázónak jelentkezésében meg kell jelölnie, hogy melyik voucherre szeretne pályázni. A pályázó akár mindkét voucherre is pályázhat.

A két típusú voucher összehasonlítását az alábbi táblázat tartalmazza.

 

1. sz. voucher

2. sz. voucher

Keretösszeg

1500 euró

750 euró

Támogatott szellemi tulajdon

védjegyoltalom és formatervezésiminta-oltalom (design)

szabadalmi oltalom

Átültetési időszak hossza

6 hónap

12 hónap

Támogatás mértéke és a támogatott tevékenységi körök*

75%-a a hivatali díjaknak (ideértve a bejelentési díjat 1 áruosztályra, a további áruosztályok díját, a vizsgálat, bejegyzés, közzététel és a közzététel elhalasztásának díját is) Európai Uniós védjegy és/vagy design bejelentés esetén.

 

A támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a bejelentés az EUIPO-n keresztül történjen (nem lehet tehát nemzetközi úton, a WIPO-n keresztül benyújtani).

50%-a a nemzeti szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatban az alábbiakkal kapcsolatban felmerült díjakra: bejelentés, kutatás, vizsgálat, szabadalmi oltalom megadása és a közzététel díja.

75%-a a hivatali díjaknak a nemzeti és/vagy regionális védjegy- és/vagy designbejelentéssel kapcsolatban (ideértve a bejelentési díjat 1 áruosztályra, további áruosztályok díját, a vizsgálat, bejegyzés, közzététel és a közzététel elhalasztásának díját).

 

A támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a bejelentés az egyes nemzeti hivatalokon (vagy regionális bejelentés esetén a Benelux IP Hivatalán) keresztül történjen (nem lehet tehát nemzetközi úton, a WIPO-n keresztül benyújtani).

 

50%-a a nemzetközi úton (WIPO-n keresztül) benyújtott, az Európai Unión kívüli védjegy- és/vagy designbejelentéssel kapcsolatban a bejelentés alapdíjának illetve az állam(ok) megjelölésének díjának.

 

A támogatás nem terjed ki EU mint WIPO tagállam megjelölésének díjára, továbbá nem terjed ki a bejelentés helyének esetleges további hivatali díjaira.

* A támogatás elméletileg igénybe vehető az ún. IP Scan szolgáltatásokra is, azonban ilyen szolgáltatást a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem végez, így ez Magyarországon egyelőre nem érhető el.


 
Meddig lehet pályázni?
 

A pályázatot 2022. január 10. és 2022. december 16. napja között lehet benyújtani.

Amennyiben a pályázat érvényes, akkor az „érkezési sorrend” elvét alkalmazzák minden egyes pályázati időszakban, a pályázat benyújtásának napja és időpontja alapján. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy minél előbb kerüljön a pályázat benyújtásra!


Hogyan lehet pályázni?
 


A pályázat menete a következő.

1. A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtásához elsőként létre kell hozni egy úgynevezett EUIPO fiókot (a továbbiakban: EUIPO Fiók) az alábbi linken keresztül: https://euipo.europa.eu/sme-fund/hu/user/login. Amennyiben a pályázó vállalkozásnak már van regisztrált fiókja az EUIPO rendszerében, úgy bejelentkezést követően lehet a pályázatot benyújtani.

A sikeres bejelentkezés után ki kell tölteni a jelentkezési formanyomtatványt. Ennek kötelező mellékletei az alábbiak:

  1. Egyrészt a vállalkozás bankja által kiállított bankszámla-kivonat, amely tartalmazza a vállalkozás, mint számlatulajdonos nevét, a bankszámla IBAN-számát és SWIFT-kódját. Kérésre szívesen küldünk minta dokumentumot.
  2. Másrészt az illetékes adóhivatal (NAV) által kiállított igazolás a vállalkozás magyar és közösségi adószámáról. Az igazolás angol nyelven kell, hogy legyen, ezt könnyedén le tudják kérni Önök is elektronikus úton, illetve általában a társaság könyvelője is tud segíteni az igazolás megszerzésében. Kérésre szívesen küldünk minta dokumentumot. Az átfutási idő a tapasztalatunk szerint körülbelül egy hét.
  3. Harmadrészt, amennyiben a pályázatot a vállalkozás nevében képviselőként eljárni jogosult személy nyújtja be, úgy szükséges az EUIPO honlapján is megtalálható meghatalmazás, kitöltve és aláírva.

Az EUIPO a pályázat benyújtásától számított 15 munkanapon belül hoz döntést. Pozitívan bírálat esetén az értesítés mellett rögtön megküld a pályázó részére a vouchert.

2. A voucherek aktiválása és a szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos tevékenységek megkezdése

A voucher(ek) kézhezvételét követően a vállalkozásnak 4 hónapja van az(ok) aktiválására, azaz az első szellemi tulajdonjog bejelentésére (védjegy/design/szabadalom oltalmi igény benyújtására) és az első visszatérítési kérelem benyújtására.

Fontos kiemelni, hogy azokat a szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket, amelyekre a vállalkozás a vissza nem térítendő támogatást kívánja igénybe venni, csak a voucher kézhezvételét követően lehet megkezdeni. Ez azt jelenti, hogy olyan védjegy/design/szabadalom bejelentésre nem lehet támogatást lehívni, amelyeket a voucher megérkezése előtt már benyújtottak.

A költségeket azok felmerülésekor tehát a vállalkozás maga köteles állni, tehát a vállalkozás először megfizeti a hivatali díjat, amelynek egy bizonyos részét később az EUIPO visszatéríti. A voucher(ek) aktiválására a vállalkozásnak a voucher(ek) kézhezvételétől számított 4 hónapon belül van lehetősége, tehát ez időn belül meg kell indítani a támogatás segítségével igénybe venni kívánt szellemi tulajdonjog-védelmi tevékenységet (így a védjegy/design/szabadalom bejelentését meg kell tenni). Ezt a 4 hónapos határidőt a lejárat előtti 30 napon belül erre irányuló kérelemre az EUIPO további 2 hónappal meghosszabbítja.

3. Az átültetési időszak és a támogatás kiutalása

A voucher aktiválásával (az első bejelentés megtételével) megindul az ún. átültetési időszak, amely a voucher típusától függően 6, illetve 12 hónap hosszú időtartam. Ebben az átültetési időszakban további védjegyek/designok és/vagy szabadalmak jelenthetők be és így további támogatások igényelhetők az adott vouchernek megfelelő maximális összeg erejéig. Ez azt jelenti, hogy a voucher aktiválását (az első bejelentés benyújtását) követően 6 illetve 12 hónap időtartamig további bejelentések nyújthatóak be, amelyekre támogatást lehet kapni.

Az átültetési időszak leteltét követő 30. napig be kell nyújtani a visszatérítési kérelmet, amely időponton túl már nem nyújtható be visszatérítési kérelem az EUIPO-hoz, így elveszik a támogatás összege.

A visszatérítési kérelmet a jelentkezési felületen szükséges benyújtani, a támogatási feltételeknek megfelelő tevékenység elvégzésének és kifizetésének megfelelő igazolásával. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy igazolni kell, hogy a társaság az adott védjegyet / designt és/vagy szabadalmat az illetékes hivatalnál bejelentette, és a hivatali díjat megfizette.

A visszatérítés iránti kérelmet is elektronikusan az EUIPO Fiókon keresztül szükséges benyújtani. Az EUIPO a visszatérítési kérelem pozitív elbírálása esetén (tehát amennyiben az előző feltételek teljesülnek) a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül utalja el a kérelemben foglalt tevékenység támogatásának megfelelő összeget. A voucher keretösszegét meghaladóan az EUIPO nem teljesít kifizetést.


További információk
 


Irodánk a tavalyi év során az EUIPO által meghirdetett hasonló támogatási program során számos ügyfelét segítette az ügyintézésben, így jelentős tapasztalattal rendelkezünk a teljes program kezelésében. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük merülne fel, az Oppenheim IP/IT Csapata örömmel áll rendelkezésére (többek között a gyorgy.baksay@oppenheimlegal.com e-mail címen), illetve az alábbi weboldalon is további információkat talál a Támogatási Programról: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund