OPPENHEIM LAW_POINT   
KORONAVÍRUS - GYAKORI ADATVÉDELMI ÉS MUNKAJOGI KÉRDÉSEK (FOLYAMATOSAN FRISSÜL)
  • 1. KÖTELEZŐVÉ LEHET-E TENNI A LÁZMÉRÉST A MUNKAHELYEN?
  • 2. FERTŐZÉSGYANÚ - MIRŐL LEHET TÁJÉKOZTATNI A TÖBBI MUNKAVÁLLALÓT?
  • 3. AZ ÚJ MUNKAVÁLLALÓKTÓL KÉRHETŐ-E A FERTŐZÉS KAPCSÁN PLUSZ TÁJÉKOZTATÁS? (UTAZÁSOK, KAPCSOLATOK)
  • 4. HOGYAN LEHET ELRENDELNI A HOME OFFICE-T?
  • 5. MI TÖRTÉNIK, HA VALAMELYIK MUNKAVÁLLALÓRÓL KIDERÜL, HOGY FERTŐZÖTT?
  • 6. MEGTAGADHATÓ-E A MUNKA FERTŐZÉSVESZÉLYRE HIVATKOZÁSSAL?
  • 7. MI A HELYZET, HA A MUNKAVÁLLALÓ OTTHON MARAD GYEREKKEL, DE HOME OFFICE NEM LEHETSÉGES?
 


1. KÖTELEZŐVÉ LEHET-E TENNI A LÁZMÉRÉST A MUNKAHELYEN?
 


Nem. A NAIH által kiadott tájékoztató alapján a munkáltató nem rendelhet el minden munkavállalóra általánosan kiterjedő, bármilyen diagnosztikai eszközt (pl. lázmérőt) alkalmazó szűrővizsgálatot, testhőmérséklet kötelező vizsgálatát, tekintettel arra, hogy az ilyen vizsgálatokból származó adatok nem alkalmasak a fertőzött személyek kiszűrésére, másrészt az vizsgálatok lefolytatása egészségügyi szakemberek, illetve hatóságok feladatkörébe tartozik.


 
2. FERTŐZÉSGYANÚ - MIRŐL LEHET TÁJÉKOZTATNI A TÖBBI MUNKAVÁLLALÓT?
 

A munkáltató az esetleges bejelentésekkel / vizsgálatokkal érintett munkavállalók személyazonosságát harmadik személyek felé kizárólag kivételesen indokolt helyzetben fedheti fel. A munkáltató jogosult a többi dolgozót a fertőzésről tájékoztatni, az érintett személyt azonban nem nevezheti meg.


 
3. AZ ÚJ MUNKAVÁLLALÓKTÓL KÉRHETŐ-E A FERTŐZÉS KAPCSÁN PLUSZ TÁJÉKOZTATÁS? (UTAZÁSOK, KAPCSOLATOK)
 

Igen, azonban ez esetben is fontos az érintett személyek megfelelő tájékoztatása, valamint az általános, munkavállalók tekintetében alkalmazandó adatvédelmi előírások betartása.


4. HOGYAN LEHET ELRENDELNI A HOME OFFICE-T?
 


Ha a munkáltatónál már van otthoni munkavégzésre vonatkozó szabályzat, akkor az alapján, vagy ha szükséges, annak átmeneti módosításával kerülhet sor az otthoni munkavégzésre. Ha nincs ilyen szabályzat, akkor a felek megállapodása teremtheti meg a jogalapot az otthoni munkavégzésre.

Ha a munkavállaló nem kíván az otthoni munkavégzéshez hozzájárulni, akkor az elviekben a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályai szerint lenne elrendelhető évente legfeljebb 44 munkanap mértékben. Nem szabad azonban megfelejtkezni arról, hogy az otthoni munkavégzéssel kapcsolatosan is terheli a munkáltatót a munkavédelmi törvényben foglalt kötelezettsége, mely alapján a munkavégzés helye tekintetében a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel. Kétséges, hogy a munkáltatók e kötelezettségüket milyen módon tudják teljesíteni rövid időn belül nagyobb számú munkavállaló esetében. Ha pedig egy munkavállaló a kockázatértékelés elvégzéséhez egyáltalán nem kíván hozzájárulni tekintettel arra, hogy nem kíván otthonról munkát végezni, akkor eleve nem jöhet szóba az otthoni munkavégzés lehetősége. Ilyen esetekben egyedileg kell a munkáltatónak mérlegelnie, hogy az ilyen munkavállalóval szemben milyen lehetőségei vannak.

Természetesen kizárólag azon esetekben és munkakörök tekintetében beszélhetünk egyáltalán otthoni munkavégzésről, amelyek otthonról is, információtechnológiai eszközök (számítógép, internetkapcsolat) segítségével végezhetők. Az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos költségek a munkáltatót terhelik, a munkavégzés idejére munkabér jár.


 
5. MI TÖRTÉNIK, HA VALAMELYIK MUNKAVÁLLALÓRÓL KIDERÜL, HOGY FERTŐZÖTT?
 

Ha a munkahelyen fertőzés vagy annak alapos gyanúja merül fel, úgy a munkáltató kötelezheti a munkavállalókat a távolmaradásra. A munkáltató köteles továbbá erről a többi munkavállalót tájékoztatni (az érintett személy személyazonosságának felfedése nélkül), valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzési feltételek biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni.


 
6. MEGTAGADHATÓ-E A MUNKA FERTŐZÉSVESZÉLYRE HIVATKOZÁSSAL?
 

Fokozott veszélyhelyzet esetében – így többek között akkor, ha a munkavégzés helyén a fertőzés kockázata kiemelten magas – az egészséges és biztonságos munkavégzés feltétele nem biztosítható, ezért ilyen esetben a munkavállaló jogosult a munkavégzést megtagadni. Azonban ekkor is munkára képes állapotban köteles rendelkezésre állni, valamint várnia kell a munkáltató további utasításait, továbbá munkabérre is jogosult lesz.


 
7. MI A HELYZET, HA A MUNKAVÁLLALÓ OTTHON MARAD GYEREKKEL, DE HOME OFFICE NEM LEHETSÉGES?
 

Ebben az esetben megoldás lehet a szabadság kiadása vagy home office keretében történő munkavégzés. Ha ezekre nincs mód, akkor a munkavállaló munkavégzés alóli mentesülésére az Mt. 55. § (1) bekezdésének j) pontja alapján kerül sor. Eszerint a munkavállaló a törvény erejénél fogva mentesül a munkavégzés kötelezettsége alól különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét tartamára. Vagyis az ilyen típusú távollét igazoltnak minősül, viszont arra díjazás nem jár. Ez azt is jelenti, hogy a munkáltató pusztán arra hivatkozással, hogy a munkavállaló nem jelent meg munkavégzésre, nem élhet jogszerűen felmondással sem.